شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات کرونا

راهنمای اخذ تسهیلات ویژه کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا

در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای آسیب دیده به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در سامانه “کارا” فراهم نموده.

راهنمای ثبت نام واحدهای فاقد لیست بیمه

راهنمای ثبت نام در سامانه،تسهیلات بنگاه های بیمه نشده به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا

راهنمای ثبت نام واحدهای دارای لیست بیمه

راهنمای ثبت نام در سامانه تسهیلات بنگاه های به شدت آسیب دیده از کرونا