» مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب «

 1. پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال (یکصد هزارتومان) بابت بازرسی اولیه
 2. عوارض مشاغل برای مساحت 30 متر جهت تهیه غذا و 80 متر جهت چلوکبابی وسالن غذاخوری
 3. قبض آب ،برق،تلفن و گاز
 4. اصل و کپی سند مالکیت و یااصل و کپی مبایعه نامه
 5. اصل و کپی اجاره نامه پنج ساله همراه باکدرهگیری، شغل تهیه غذا یا چلوکبابی و سالن غذاخوری ذکر شود.
 6. رضایت محضری شریک درصورت دارا بودن
 7. اصل و کپی شناسنامه از کلیه صفحات دوسری
 8. اصل و کپی کارت ملی دوسری
 9. اصل و کپی پایان خدمت دوسری
 10. 6 قطعه عکس 4*3
 11. تاییدیه کدپستی (از اداره پست)( که با پلاک آبی و کدپستی عوارض مشاغل یکی باشد)
 12. کپی جواز قبلی درصورت دارا بودن
 13. مدرک تحصیلی 
 14. گواهی دارایی (کد رهگیری پیش ثبت نام دارائی)
 15. ثبت نام درسایت WWW.G4B.IR  و دریافت کدرهگیری.لازم به ذکراست که واحدصنفی تا قبل ازدریافت پروانه کسب اجازه پخت و عرضه غذا را ندارد.