» مدارک لازم جهت تمدید جواز کسب «    

  1. ارائه سند(در صورت هرگونه تغییرات در سند مالکیت)
  2. تمدید اجاره نامه (در صورت اتمام مهلت اجاره نامه)
  3. تمدید رضایت نامه شریک درصورت دارا بودن
  4. دریافت کدپستی از اداره پست و عوارض مشاغل باکدپستی وپلاک آبی مشابه (جهت بازرسی واحد صنفی)
  5. شناسنامه ،کارت ملی و2 قطعه عکس
  6. ثبت نام کلاس (سایت اتاق اصناف تهران← ثبت نام کلاس)(کدآیسیک 2/552609  برای تهیه غذا و کد آیسیک 552117 برای چلوکبابی )
  7. برگه مفاصا حساب مالیاتی (کد رهگیری پیش ثبت نام دارائی، به نام صاحب پروانه کسب الزامی میباشد)
  8. کارت بهداشت
  9. اصل جواز